09
nov

Welk type (overdruk)filters ben ik nodig voor mijn werkzaamheden?

Filterwijzer

 

Stoffilters
Vervangen na 6 maanden of per sanering.

P1 – Grofstoffilter
Grofstof en bescherming opvolgende filters.

P3 – Absoluutfilter
Giftig fijnstof; bescherming tegen virussen,
bacteriën, asbest en zware metalen.

Koolfilters
Vervangen na 13 weken of per sanering.

A: Aromatische koolwaterstoffen; kookpunt >65°C
Benzine, olie, mineralen
B: An-organische verbindingen
Chloor, blauwgaszuur, cyanide
E: Zure gassen
Zoutzuur, zwaveldioxide, mierenzuur
K: Aminen
Ammoniak, ammoniakverbindingen, aniline
Hg: Organische kwikverbindingen
Kwik, methylkwik, merbromide
X: Aromatische koolwaterstoffen; kookpunt <65°C
Aceton, chloroform, vynilbromide

Koolfilters zijn ook leverbaar in verschillende
combinaties van bovenstaande substanties, zoals
bijvoorbeeld: AB, AK, AX, ABEK en ABEKHg.