Overdrukfiltersystemen

Waarom overdrukfiltersystemen?

In onder andere de bouw- en transportsector moet vaak onder omstandigheden worden gewerkt waarbij een gezonde werkomgeving van groot belang is. Om bijvoorbeeld in een cabine een gezond klimaat te behouden, kan gebruik worden gemaakt van overdrukfiltersystemen. Kort uitgelegd zorgt een dergelijke installatie er voor dat er een overdruk in de cabine ontstaat en dat alleen door de geplaatste filters lucht kan binnendringen. De verontreinigde buitenlucht heeft in de cabine dan geen schijn van kans. Deze installatie wordt geleverd met filters en bovendien een controlesysteem zodat de gebruiker ook gegarandeerd is van een juiste overdruk in de cabine.

Kruizinga Service heeft zich door jarenlange ervaring ontwikkeld tot de specialist op het gebied van overdrukfiltersystemen. Naast een vakkundige opbouw en afdichting van de cabine, bieden wij ook een goede service ten aanzien van montage, onderhoud, levering filterpakketten en jaarlijks certificeren van het overdrukfiltersysteem. Onze installaties voldoen aan de laatste voorwaarden van de ARBO-wetgeving, zoals opgenomen in publicatie CROW 132/400. Daarnaast zijn de systemen volledig conform NEN 4444 eisen voor ontwerp, leveringsvoorwaarden, installatie en gebruik van overdruksystemen.

 Toepassingen

Kruizinga Service biedt overdrukfiltersystemen voor de volgende toepassingen:

  • Bodemsanering
  • Recycling
  • Sloopwerkzaamheden (asbestsanering)
  • Compostering
  • Overslag

 

Afhankelijk van de werkomstandigheden kan gekozen worden voor diverse soorten filters. Neem daarvoor een kijkje in de overdrukfiltersystemen filterlijst. Ook bij omstandigheden waarbij asbestsanering plaats moet vinden, kan een overdrukfiltersysteem een veilige werkomgeving bieden.

Service en filterbestellijn bel: 0516-422589

WhatsApp chat